Stichting ANBI

Stichting Kunstmarkt De Bilt heeft de ANBI-status waardoor donaties en giften fiscaal aantrekkelijk zijn voor de gever.

ANBI-logo

Gegevens
Naam: Stichting Kunstmarkt De Bilt
IBAN: NL81RABO0308305434.
Kamer van Koophandel: 30188363
RSIN: 8120.62.103

Jaarrekening 2020
Totale inkomsten
€ 0
Totale uitgaven
€ 4.232
Derhalve een saldo van:
€ -4.232

Toelichting: In 2020 en 2021 is de Kunstmarkt De Bilt geannuleerd ten gevolge van landelijke maatregelen door COVID-19.

Inkomsten

Kunstmarkt De Bilt is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Het verdienmodel is om met de diverse inkomsten en uitgaven quitte te spelen. De inkomsten komen uit onder andere kraamverhuur, horeca, sponsoren en fondsen. Kunstmarkt De Bilt ontvangt een structurele bijdrage van gemeente De Bilt.

Uitgaven

Om Kunstmarkt De Bilt te organiseren maken we de volgende kosten:

 • Facilitair (podia, geluid, tenten, inrichting, bars, kassawagen, verlichting, sanitair, beveiliging, toiletten) 
 • Huur marktkramen 
 • Inkoop Kunstcafé 
 • Organisatiekosten: administratie, verzekeringen, vergaderingen, vergunningen, vrijwilligersbijeenkomsten 
 • Kosten PR, vormgeving, drukwerk 
 • Cultureel programma: muziek, (straat-)theater, workshops, dans, zweefmolen, enz. 
 • Duurzaam festival: groene stroom, recycling.

Doelstellingen

 • Ontmoetingen en maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners van gemeente De Bilt en omgeving.
 • Samenwerken met lokale organisaties;
 • Podium voor lokale en regionale kunstenaars en culturele organisaties;
 • Laagdrempelige kennismaking met cultuur en verschillende kunstvormen;
 • Kunstparticipatie; 

Doelgroepen

 • Inwoners gemeente De Bilt e.o.;
 • Deelnemers aan Kunstmarkt De Bilt (bestaande en nieuwe kunstenaars, muziekbands, theatergezelschappen, culturele en maatschappelijke organisaties in De Bilt e.o.);
 • Bezoekers van Kunstmarkt De Bilt. 

Beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de beleidsbepalers en het personeel oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Verbinding

Kunst, muziek, theater en cultuur (ver)bindt mensen en dat willen we laten zien. Vanuit die (ver)binding/ontmoeting ontstaan nieuwe contacten. Binnen gemeente De Bilt is Kunstmarkt De Bilt het enige festival dat inwoners uit gemeente De Bilt e.o. en lokale culturele en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt. Door een jaarlijks gekozen thema worden bezoekers uitgedaagd om deel te nemen aan een discussie omtrent een maatschappelijk onderwerp. Door de Kunstmarkt De Bilt leren mensen elkaar kennen en wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Uitgangspunten zijn de onderlinge samenwerking met lokale organisaties en maatschappelijke betrokkenheid en een aantrekkelijk aanbod aan kunst, wetenschap, cultuur, muziek en theater. 

 

13 & 14 september 2024

Programma